Printre file

Printre file
Autor: Antonia Bodea
ISBN:978-606-8529-18-9
Colecţia: Eseu
Număr pagini:128
Antonia Bodea
Antonia Bodea

Ce este o carte? Este rezultatul unui joc desfăşurat după toa­te regulile, respectând toate principiile şi anume caracterul li­ber, determinarea spaţio‑temporală, ordinea şi încordarea, carac­te­rul captivant, ritmul şi armonia, comunicarea solemnitate, iar ca re­prezentare a vieţii continue, sacralitatea.

Într‑o carte, jocul se desfăşoară la nivelul cuvintelor prin care autorul redă sau imaginează o lume pe care o propune citito­ri­lor. O carte prinde viaţă atunci când devine bun de consum; alt­fel, este ca un copil născut mort. În jocul cu vocabula, se naşte me­ta­fora a cărei forţă semnificativă nelimitată îi conferă infini­ta­tea, veşnicia. Deci arta, ca produs al jocului superior, liber de ne­ce­sitate, devine veşnică, jocul creator, şi nu cel imitativ, este spa­ţiul unde imaginaţia cucereşte necunoscutul şi‑l propune raţiunii şi con­ştiinţei care‑i dau consistenţa.

Câte cărţi citeşti, atâția oameni cunoşti, atâtea lumi des­co­peri. Orice carte poartă profilul autorului care în demersul cog­ni­tiv se caută mereu pe sine drept punct de reper pentru un nou salt în necunoscut.

De aceea, iubite scriitorule, dăruieşte‑ţi cuceririle seme­ni­lor cu care te confrunţi într‑un joc social, solemn şi sacru pentru a‑ţi descoperi propria esenţă. Scriitorul îmblânzeşte timpul şi spaţiul după dimensiunile proprii, le populează cu neliniştile şi întrebările pro­prii, propune soluţii prin care să reinstaureze ordinea şi ar­mo­nia, singurele necesare fiinţei superioare.

De aici, în fiecare carte descoperim o lume în care se ma­ni­festă un sâmbure de adevăr, de armonie, de frumuseţe, însemne pe care le purtăm în noi şi spre care se înscrie orice demers creator.

Totul este să cultivăm jocul superior, nu cel de imitaţie, ci jocul creator, cu temeritatea unui explorator în căutarea sâmbu­re­lui de lumină ascuns în întunericul necunoaşterii.

Celor care mi‑au oferit prilejul să mă aplec cu atenţie şi in­­teres asupra paginilor de căutări le sunt recunoscătoare şi mă simt datoare să le luminez prin cuvântul meu miezul de divinitate picurat în slovă.

ANTONIA BODEA