O panoramă a lumii prin care am trecut

O panoramă a lumii prin care am trecut
Autor: Sinefta Vasile
ISBN:978-606-93344-0-9
Colecţia: Magiștrii noștri
Număr pagini:152
O panoramă a lumii prin care am trecut, cartea de debut a profesoarei Sinefta Vasile, este o culegere de eseuri. Autoarea pornește de la faptul autobiografic și ajunge la realizarea unei analize lucide, critic-obiective a societății românești actuale.
Născută în 18 ianuarie 1940, într-o localitate din Podișul Transilvan, Grebenișu de Câmpie, județul Mureș, într-o familie numeroasă, cu solide principii morale, autoarea absolvește Facultatea de Filologie, secția Limba și literatura română (1964), făcând parte dintr-o generație de dascăli cu vocație.
Sinefta Vasile și-a început activitatea la modesta Școală Generală din Ticu-Colonie (jud. Cluj), iar pasiunea și determinarea, împletite cu munca neobosită, au ajutat-o să-și construiască o carieră de succes, desfășurându-și activitatea la școli de prestigiu din Cluj-Napoca (cea mai frumoasă și fructuoasă etapă constituind-o cea în care a lucrat ca profesară de Limba și literatura română la Liceul de Matematică-Fizică Nr. 1, la a cărui edificare a participat efectiv, contribuind decisiv la ridicarea acestei școli la rangul de cea mai bună instituție de învățământ preuniversitar din județ).
Volumul O panoramă a lumii prin care am trecut  este alcătuit din două părți, urmate de un Album de suflet, ce cuprinde instantanee din viața de familie sau din cea profesională. Dacă eseurile din prima parte pun accent pe elementul autobiografic, narând episoade din viața de familie (din familia în care s-a născut, dar și din cea pe care și-a constituit-o alături de reputatul prof.univ.dr. Vasile Vasile) – încercând să demonstreze felul în care destinul individual se proiectează pe fundalul istoriei –, eseurile din partea a doua aduc în discuție bulversanta realitate trăită acum. Autoarea observă că societatea românească actuală stă sub semnul unei crize profunde, generalizate. Sursa  răului din societate o constituie criza morală, deopotrivă cu lipsa valorilor adevărate, care să constituie modele de urmat pentru tineri, valori ce au fost înlocuite cu vedete de televiziune sau cu politicieni lipsiți de caracter și cu educație superficială.
Doamna Sinefta Vasile, folosindu-se de bogata experiență didactică, își argumentează temeinic ideile și le „condimentează“ cu citate aparținând scriitorilor sau istoricilor noștri.
Profesoară de Limba și literatura română vreme de mai bine de patru decenii, prozatoarea știe foarte bine că orice scriere trebuie să constituie o „carte de învățătură“, de aceea paginile sale, presărate cu pilde, exemple livrești, dar și cu istorioare surprinzând viața de zi cu zi a familiei tradiționale ardelenești, se articulează într-o amplă dezbatere centrată pe relația destin individual – destin colectiv în România comunistă și în România postrevoluționară.

 

Voichița Pălăcean-Vereș