Cultură și ortografie (ghid ortografic)

Cultură și ortografie (ghid ortografic)
Autor: Simion Răchișan
ISBN:978‑606‑8529‑22‑6
Colecţia: Auxiliar didactic
Număr pagini:334

Domnul dr. Simion Răchișan, profesor de limba și literatura română, calitate discret dublată de cea a unui fin latinist și om de cultură în general, se remarcă – în acest context l-am cunoscut de altfel – prin constante/ perseverente și pasionate preocupări în perimetrul cercetării limbii române actuale atât în latura teoretică, mai cu seamă gramaticală, cât și în cea practică normativă. Lucrările domniei sale în domeniu (cele publicate), și nu puține, dincolo de aportul personal ca cercetător, rețin atenția prin modul ingenios (= putere explicativă și de sinteză) de transmitere a cunoștințelor de specialitate (fonetică și fonologie, ortografie și punctuație, lexic și gramatică, morfologie și sintaxă) unui public mai larg (elevi, studenți, profesori) într-un limbaj clar, simplu, nesofisticat, dar cu mare atenție la respectarea întocmai a adevărului științific și a proprietății termenilor. Volumul de față este o frumoasă împletire a noțiunilor de fonetică, ortografie, formarea deprinderilor de utilizare corectă a codului oral și a celui scris în comunicare, cu incursiuni surprinzătoare și instructiv-educative în cultura greco-latină și cea contemporană, cu intenții vădite de îmbogățire a orizontului cultural și a lexicului celor care vor citi cartea, un lexic diversificat diacronic și funcțional.

prof. univ. dr. G. G. NEAMȚU